PRIVACY VERKLARING

29-08-2018

Je privacy is voor ons van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. De persoonlijke informatie die je aan ons verstrekt wordt daarom vertrouwelijk verwerkt binnen de eisen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

WAAROM GEBRUIKEN WIJ JE GEGEVENS

Je persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het afhandelen van het doel van het formulier. Deze  gegevens hebben we nodig vanwege het contact die we met je sluiten. Als je een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Gegevens worden uitsluitend gedeeld met partners voor zover het noodzakelijk is om een opdracht goed te kunnen uitvoeren. Je persoonsgegevens worden onder geen enkele andere voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen verstrekt, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn.

GEBRUIK VAN COOKIES

Onze website gebruikt cookies. De cookies van deze site zijn weliswaar niet essentieel (de site werkt ook zonder cookies) maar het gebruiksgemak van de site is minder.  Om je cookie-instellingen te veranderen kijk je bij je browser settings.

BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

DIGITALE NIEUWSBRIEF

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij onze relaties willen informeren over nieuws omtrent onze diensten en aanverwante zaken. Je e-mailadres wordt alleen met toestemming toegevoegd aan de lijst van ontvangers. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je eenvoudig weer kunt afmelden.

RECHT OP INZAGE, RECTIFICATIE OF WISSEN VAN DE PERSOONSGEGEVENS

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Wanneer je dit als optie wilt, kun je een mailtje sturen naar info@rmnevents.nl. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee wij geen verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen(verwerkers) hebben wij de nodige afspraken gemaakt om uw persoonsgegevens te waarborgen. Indien je na het doornemen van ons privacybeleid vragen hebt, kun je contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

RMN Events BV
Postbus 8
5660 AA Geldrop
E. info@rmnevents.nl

TOP